Bachelor

International Aviation Management

Studiengebühren SS 2020

3,5 Year Programme - 210 ECTS

EU

Studiengebühren

Zahlung pro Jahr (1 Zahlung pro Jahr)

10.580 €


Zahlung pro Semester

5.500 €


Zahlung pro Monat

935€


Zahlung pro Jahr (1 Zahlung pro Jahr)

10.580 €


Zahlung pro Semester

5.500 €


Zahlung pro Monat

935€Zahlung pro Jahr (1 Zahlung pro Jahr)

10.580 €


Zahlung pro Semester

5.500 €


Zahlung pro Monat

935€


Studiengebühren WS 2020

3,5 Year Programme - 210 ECTS

EU

Studiengebühren

Zahlung pro Jahr (1 Zahlung pro Jahr)

10.590 €


Zahlung pro Semester

5.500 €


Zahlung pro Monat

935€

Zahlung pro Jahr (1 Zahlung pro Jahr)

10.590 €


Zahlung pro Semester

5.500 €


Zahlung pro Monat

935€


Zahlung pro Jahr (1 Zahlung pro Jahr)

10.590 €


Zahlung pro Semester

5.500 €


Zahlung pro Monat

935€


IUBH Serviceteam

Dein Kontakt

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Kontakt